| Abstrakt Lukas Lovich - Lukas ART | autorská abstraktná maľba

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
 
Lukáš Lovich
Vyrastal obklopený umelecky činnými ľuďmi a už od mladosti bol citlivo vedený k pochopeniu umenia, ako jednej z možností prejavu pocitov, nálad a neskôr vyjadrenia priestoru a hmoty. Po prvých náznakoch výtvarnej činnosti ako žiak ĽŠU nastala odmlka, aby neskôr pokračoval v štúdiu, popri ktorom začal nanovo tvoriť. 
Po prvý krát vystavoval až v roku 1996 na výstave neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta. Medzi ostatnými umelcami získal čestné uznanie za účasť. Zúčastnil sa aj ďalšieho ročníka tejto výstavy, ktorá bola bránou na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Dunajská Streda ´98, kde získal diplom za úspešný výtvarný prejav. Trnavská Paleta ´98 priniesla ďaľšie ocenenie za kolekciu prác.  V roku 1999 sa stal podpredsedom Klubu Piešťanských výtvarníkov, a uviedol svoju prvú autorskú výstavu. O niekoľko rokov neskôr sa prestáva aktívne zúčastňovať na podujatiach klubu a venuje sa viac svojej profesii. V súšasnosti vplyvom pracovného vyťaženia tvorí len sporadicky a jeho diela vznikajú len pri výnimočných príležitostiach, alebo na objednávku priateľov...
Jeho diela sú imaginárne vízie plné metafory, symboliky a inotajov. Zobrazovanie námetov (štylizácia) sa vyznačuje na jednej strane strohým geometrickým charakterom a na strane druhej mäkkou líniou rôznorodých kriviek. Používa viaceré nekonvenčné kombinované techniky a vyberá si rôzne materiály, súhrou ktorých dostávajú jeho diela tretí rozmer. Diela sú výsledkom autorovho vizionárstva a tvorivého myslenia ako i svojského ponímania okolitého sveta. Zároveň jeho diela dávajú priestor pre utvorenie vlastných pocitov a vnemov jednotlivým pozorovateľom.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky